Κεντρική

Οδηγίες  Εγκατάστασης

Updates

FAQ

Τιμοκατάλογος

Επικοινωνία

Υπολογισμοί και Πράξεις

Έχετε την δυνατότητα σε αρκετές εντολές να πραγματοποιείται, κατά την διάρκειά τους, υπολογισμούς και πολύπλοκες Πράξεις.

Μπορείτε να επιλέγετε αριθμούς από την οθόνη, να υπολογίζεται το ΔΗ, να κάνετε πράξεις, να επιλέγετε Ζ αντικειμένων ή σημείων και να υπολογίζεται το Ζ με γραμμική παρεμβολή.

E= επιλογή Αριθμού

D= υπολογισμός ΔΗ

P= Πράξεις

!= επιλογή Ζ

!!= Ζ με γραμμική παρεμβολή

E= επιλογή Αριθμού

Επιλέγετε αριθμό στην οθόνη (από Text, Attribute ή Xref) ή απλώς πληκτρολογείτε κάποιον αριθμό.

D= υπολογισμός ΔΗ

Δίνετε την στάθμη δαπέδου και την στάθμη οροφής και υπολογίζεται το ΔΗ.

Για κάθε στάθμη επιλέγετε στην οθόνη (από Text, Attribute ή Xref) ή απλώς πληκτρολογείτε τον αριθμό.

P= Πράξεις

Πράξεις με αριθμούς που επιλέγετε στην οθόνη ή τους πληκτρολογείτε.

!= επιλογή Ζ

Επιλέγετε το Ζ σημείου ή αντικειμένου.

!!= Ζ με γραμμική παρεμβολή

Υπολογίζεται το Ζ σημείου βάσει της κλίσης 2 άλλων που επιλέγετε.

Αρχή σελίδας

Πρόσθετο για AutoCAD 2000-2020 με πολλαπλές δυνατότητες και λειτουργίες για όλα τα είδη των σχεδίων

developing and providing solutions