Αγορά

Κεντρική

Οδηγίες  Εγκατάστασης

Updates

FAQ

Τιμοκατάλογος

Επικοινωνία

best plugin for AutoCAD

 

Συμπληρώστε και στείλτε στο cad@sdtopo.net τα κάτωθι:

 

Τύπος πακέτου:............................... (Βαασικό, Βασικό+DTM)

Πλατφόρμα CAD:.............................  (AutoCAD, BricsCAD, ZwCAD, GstarCAD)

ΟΝΟΜΑ:          ..............................

ΕΠΩΝΥΜΟ:      ..............................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:   ..............................

ΑΦΜ:               ..............................

ΔΟΥ:               ..............................

Δνση Έδρας:   ..............................

Δνση Αποστολής: .........................

Τηλέφωνο:      ..............................

Κινητό:           ..............................

 

Θα ενημερωθείτε άμεσα για την διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς.

Πλαίσιο κειμένου: powered by