Παρακάτω ακολουθεί παράδειγμα σχεδίασης Line ή Polyline γιατί είναι εντολές που περιέχουν το σύνολο των επιλογών:

Κατά την διάρκεια σχεδίασης Line Polyline ή εισαγωγής Block υπό κλίμακα έχετε πολύ περισσότερες επιλογές από τις αντίστοιχες εντολές του AutoCAD.

Κεντρική

Οδηγίες  Εγκατάστασης

Updates

FAQ

Τιμοκατάλογος

Επικοινωνία

Επιλογές κατά την σχεδίαση γραμμών, εισαγωγής Block κ.λ.π.

Αρχή σελίδας

Command: MLL

Γραμμή από το  Σημείο ?   :

Δίνετε το 1ο σημείο σχεδίασης.      (βλ. Λεπτομέρειες για πληκτρολόγηση σημείων)

Γραμμή στο  Σημείο ? [Undo, Length, Arc, Close, Seira, Kataskeyes ]  :

Έχετε τις παρακάτω επιλογές:

 

Α. Να επιλέξετε σημείο με το ποντίκι στην οθόνη ή να πληκτρολογήσετε συντεταγμένες.

 

Β. Αν έχετε επιλέξει την δυνατότητα να πληκτρολογείτε κωδικούς τότε μπορείτε να γράψετε κάποιο κωδικό και η γραμμή (ή το Block στην αντίστοιχη εντολή) θα σχεδιαστεί στο σημείο εισαγωγής του Block που περιέχει αυτόν τον κωδικό στην αντίστοιχη Attribute.

 

Γ. Undo: Αναιρείται το τελευταίο αντικείμενο που σχεδιάσατε στο τελευταίο σημείο.

 

Δ. Length: Δίνετε μήκος το οποίο σχεδιάζεται στην διεύθυνση του ποντικιού. (Η επιλογή αυτή λειτουργεί όπως η αντίστοιχη του AutoCAD.)

 

E. Arc: Είτε σχεδιάζετε Line ή Polyline μπορείτε να προσθέσετε τόξο με 3 σημεία.

 

Ζ. Seira: Αν έχετε επιλέξει την δυνατότητα να πληκτρολογείτε κωδικούς τότε μπορείτε να δώσετε πρώτο και τελευταίο κωδικό όπου σε αυτούς και σε όλους τους ενδιάμεσους θα γίνει σχεδίαση.

 

Η. Kataskeyes: Ανοίγει η παρακάτω καρτέλα με την οποία μπορείτε να κατασκευάσετε σημεία.

Έχετε τις παρακάτω επιλογές:

 

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙ ΕΥΘΕΙΑΣ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία και την απόσταση D από το πρώτο.

 

ΜΕΣΟ ΕΥΘΕΙΑΣ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία. Το μέσο υπολογίζεται αυτόματα.

 

ΤΟΜΗ ΕΥΘΕΙΩΝ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την πρώτη ευθεία και 2 σημεία που ορίζουν την δεύτερη ευθεία. Με βάση αυτές θα υπολογιστεί το σημείο τομής.

 

ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΥΘΕΙΑ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία, την απόσταση καθέτου από το πρώτο και το μήκος καθέτου.

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία και το 3ο σημείο που θα προβληθεί.

 

ΤΟΜΗ ΚΥΚΛΩΝ: Δίνετε κέντρο και ακτίνα του 1ου και του 2ου κύκλου.

 

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΥ: Δίνετε κέντρο και ακτίνα κύκλου και επιλέγετε την εφαπτομένη στην οθόνη.

 

ΤΟΜΗ ΕΥΘΕΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΥ: Δίνετε τα 2 σημεία της ευθείας και για τον κύκλο σημείο κέντρου και ακτίνα.

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ: Δίνετε τα 2 σημεία της ευθείας (για διεύθυνση) και απόσταση από το 3ο σημείο.

Πρόσθετο για AutoCAD 2000-2020 με πολλαπλές δυνατότητες και λειτουργίες για όλα τα είδη των σχεδίων

developing and providing solutions